FİZYOAKTİV
page-title-bg

ADHEZİV KAPSULİT(DONUK OMUZ)

ADHEZİV KAPSULİT(DONUK OMUZ)

  Donuk omuz veya adhesive kapsülit glenohumeral eklemin non-kontraktil(kasılamayan) yapılarının sertliğine bağlı olarak hem aktif hem de pasif hareketinin ağrılı ve kısıtlı olması ile karakterize,kadınlarda, dominant olmayan omuzlarda ve 40-65 yaşlar arasında görülmektedir. 
  Etyolojisi tam olarak bilinmemekle 
birlikte diabetus mellitus(şeker hastalığı)ve tiroid disfonksiyonu olan kişilerde görülme insidansını arttırdığı kabul edilmektedir. Ancak günümüzde sıklıkla donuk omuz tanımı kullanılmaktadır.Çünkü bu tanım hem primer (adhesive kapsülit) hem de sekonder donuk omuzu kapsamaktadır.Primer donuk omuzun etyolojisi bilinmezken, sistemi hastalıklar, intrinsik(iç kaynaklı) ve ekstrinsik(dış kaynaklı) faktörler sonucu oluşan donuk omuz sekonder donuk omuz olarak tanımlanmaktadır.