FİZYOAKTİV
page-title-bg

SKOLYOZDA MANUEL TERAPİ ETKİLİMİ?

SKOLYOZDA MANUEL TERAPİ ETKİLİMİ?

Skolyoz, vertebraların(omurlar) lateral deviasyonlarına(yana eğilme) eşlik eden rotasyonların meydana geldiği, bunların yanı  sıra sagital(sağ-sol düzlem) düzlemde de değişikliklerin olduğu 3 boyutlu bir deformite olarak tanımlanabilir.Torasik düz sırt ise, idiopatik(sebebi tam bilinmeyen) skolyoz gelişiminde tetikleyici bir etken olarak düşünülmektedir.
İdiopatik skolyozda, omurgada aynı zamanda meydana gelen rotasyon ve lateral fleksiyon(yana bükülme) deformitenin gelişiminde ikincil paternler ise, sagital düzlemden uygulanan kuvvetler ile skolyozu düzeltmek mümkündür. İdiopatik skolyozun korse ile tedavisinde de '' düz sırt'' majör bir problem olarak kabul edilmektedir.
   Yapılan bir çalışmada bazı egzersizlerin skolyoz üzerine etkisi araştırılmış.
Bunlar:
1) lomber(bel) omurganın lordoz(kavis,kıvrım) mobilitesini, torasik(sırt) omurganın kifoz(kamburluk) mobilitesini geliştirmek için simetrik mobilizasyon egzersizleri, 
2) Koronal düzlemlerde(ön-arka düzlem) postüral düzelme sağlamak için asimetrik egzersizler, 
3) Günlük yaşam aktivitelerinde 
Fizyolojik postürün sağlanmasıdır.

Sonuç olarak;
Ergenlik dönemi İdiopatik skolyozda, asimetrik egzersizler, mobilizasyon ve günlük yaşamda alışkanlıklara dikkat edildiğinde,skolyozun tedavisi mümkündür.